HÃY ĐỂ LẠI LỜI NHẮN CHO GREENMAT

Tên của bạn*
Email
Số điện thoại*
Công ty
Lời nhắn của bạn

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

lee yang raye

Giám đốc kỹ thuật

Trịnh Huy Cảnh

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KINH DOANH

LÊ VĂN ĐẠT

TRƯỞNG BỘ PHẬN NGHIÊN CỨU & PHA TRỘN HÓA CHẤT PU

TRƯƠNG VĂN HUY

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

LÊ TRUNG KIÊN

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

VŨ HẢI BÌNH

Nhân viên kinh doanh

Phạm Trọng Dương

Nhân viên Kỹ thuật

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

1800 6811